Interview diaken Johan Streefland ‘Dorpskerk’ Castricum, 13 januari 2019

Op zondag 13 januari 2019 is Johan Streefland ter gelegenheid van zijn afscheid als diaken van de ‘Protestantse Kerk Castricum’ (PKC) in de consistorie van de ‘Dorpskerk’ in Castricum geïnterviewd over de diaconie in Castricum.